Bordrolama

• Özlük dosyalarının merkezde toplanması, taranması, sisteme yüklenmesi ve arşivlenmesi
• Sözleşmelerin merkezde toplanması, taranması, sisteme yüklenmesi ve arşivlenmesi
• Aylık avans ödemeleri
• Aylık maaş ödemeleri
• Aylık bordro işlemleri
• İşe giriş ve çıkış işlemleri
• E-bildirgelerin verilmesi
• İş-kur için aylık işgücü çizelgesinin hazırlanması
• Resmi ve fiili yer değişiklikleri
• Deneme sürelerinin takibi
• Vize evraklarının hazırlanması
• İşe giren yeni personellerin kimlik kartlarının hazırlanarak teslim edilmesi
• İşten çıkan personellere online çıkış anketinin doldurtularak turnover oranı iyileştirme çalışmaları
• Kurumsal dijital imza ve pozisyonlarının planlanması ve kontrolü
• Yeni başlayacak personellerin banka hesaplarının açılması
• İş güvenliği ve iş sağlığı yasası çalışmalar