Performans Değerlendirme

• Performans Nedir? Çalışanların kurum hedef ve değerlerini iletmekte kullandığımız, ayrıca çalışanların zayıf yönlerini görerek geliştirmesini sağlamasını hedeflediğimiz güçlü bir iletişim aracımızın olmasıdır.

• Uygulamadaki amacımız: Kurum çalışanlarımızın zayıf, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini objektif bir araçla ölçmek, eğitim ihtiyaç analizlerini ortaya çıkarmak, ödüllendirilecek ve teşvik edilecek çalışanları tespit etmek, kariyer fırsatları sunmak için yönetici adaylarının belirlenmesi sağlamaktır.

• Çalışan bağlılığını ve kalitesini arttırarak, turnover oranının azaltılması hedeflenir.

Uygulama Nasıl Olacak? Yılda iki kez Aralık ve Nisan aylarında, internet ortamında uygulanır. Kişilerin, değerlendirici ve kriter ağırlıklandırma derecelerine göre astlarını, üstlerini, eş pozisyondaki kişileri karşılıklı olarak değerlendirmesi sağlanır. Ayrıca algı farkını ortaya koyma adına; kişilerin ayrıca kendi kendini de değerlendirirler.

• Tüm değerlendirme sürecini, değerlendirmeden karne aşamasına kadar dijital ortamda yürütülür.

Değerlendirme kriterleri, çalışanlarımızın bağlı olduğu yönetici hedefleri, pozisyonları, yetkinlikleri ve kurumun ortak kriterlerine göre hazırlanır.

• Kontrol Sistemi: Sistem değerlendirme hatalarını tespit edebilen bir alt yapıda kurgulanmıştır. (Ortalama yığılım, Kişiye İyimserlik, Kişiye Kötümserlik gibi değerlendirici hatalarını yakalar. Değerlendirme hataları saptanan kişiler ödül sisteminin dışına çıkarılması sağlanır.

• Geri Bildirim: Uygulama sonrasında çalışanlarımıza kişisel ve kurumsal farkındalık sağlamak amacıyla güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkındaki birebir geribildirimi, kendilerine Performans Karnesinin verilerek sağlanır. • Her çalışanın performans gelişimini takip edilmesinin sistem üzerinden sağlanmasıyla, eksik olduğu yetkinlikleriyle ilgili eğitimler planlanır.

• Sonuç değerlendirmelerinde; Bireysel karneler kadar kampüslerin, departmanların da güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılır.