Telefonda Satış Teknikleri (Telemarketing)

Müşterilerle ilk diyaloğa geçtiğimiz nokta telefon görüşmeleridir. Bizler bunun önemini kavramakla birlikte çalışanlara yeni bir bakış açısı ve beceri kazandırmaktadır.

Eğitimin içeriği;
Telefonun Avantajları
Temel Telefon Kuralları
İletişim Becerileri Telefonda Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözümleri
Ses Tonu ve Sesin Önemi
Telefonda Davranış Teknikleri
İtirazlarla Başa Çıkmak
Telefonda Satış Görüşmesine Başlanması